آماده سازی محورهای ورودی مشهد در دهه پایانی صفر

آماده سازی محورهای ورودی مشهد در دهه پایانی صفر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات