سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی رونمایی شد / سردیس فردوسی در ماترا، شهر ...

سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی رونمایی شد / سردیس فردوسی در ماترا، شهر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات