رفع مشکل دسترسی شهرک کرامت به صد متری از طریق اتصال به بولوار ...

رفع مشکل دسترسی شهرک کرامت به صد متری از طریق اتصال به بولوار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات