نمایش فصول مختلف سال در «باغ رنگ ها» / احداث مخزن 10.000 متر مکعبی ...

نمایش فصول مختلف سال در «باغ رنگ ها» / احداث مخزن 10.000 متر مکعبی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات