حمایت از تولید کنندگان گل و گیاه بومی نباید به رانت تبدیل شود

حمایت از تولید کنندگان گل و گیاه بومی نباید به رانت تبدیل شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات