ساماندهی نخاله های محور زرینگل جنب شن چال

ساماندهی نخاله های محور زرینگل جنب شن چال

ساماندهی نخاله های محور زرینگل جنب شن چال خاندوزی توسط شهرداری علی آباد کتول

ساماندهی نخاله های محور زرینگل جنب شن چال خاندوزی توسط شهرداری علی آباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات