ضرورت تهیه دفترچه مصور نما برای محلات

ضرورت تهیه دفترچه مصور نما برای محلات

طراح برتر منطقه ۱۵ تهران گفت: ایجاد کمیته های نما اتفاق بسیار خوبی بود اما باید به تناسب مناطق و محلات دفترچه مصور تهیه کنند تا طراحان و سازندگان تکلیف خود را بدانند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات