استمرار آموزش هاي محيط زيستي در مدارس استان اصفهان

استمرار آموزش هاي محيط زيستي در مدارس استان اصفهان

در نشست مشترك زيست محيطي ادارات كل حفاظت محيط زيست وآموزش و پرورش استان اصفهان مطرح شد.

به گزارش «پارما» نشست مشترك‌ مديران كل حفاظت محيط زيست و آموزش و پرورش استان اصفهان و ديگر مديران مرتبط دو دستگاه با موضوع بررسي راهكارهاي اجراي طرح هاي آموزشي محيط زيست، طي سال تحصيلي جاري تشكيل شد.

دراين نشست تخصصي ضمن تاكيد طرفين بر لزوم استمرار آموزش هاي محيط زيستي در مدارس استان براي اجراي طرح هاي زيست محيطي كشوري همچون طرح محيط يار، يك ساعت با محيط بان و برنامه هاي آموزشي ويژه مديران ومربيان مراكز پيش دبستاني استان موافقت كردند.

همچنين بررسي نحوه اجرا و راهكارهاي عملياتي ساختن طرح هاي فرهنگي زيست محيطي در مراكز آموزشي تحت مديريت اداره كل آموزش و پرورش استان با افزايش كيفي نسبت به گذشته در برخي از مناطق كلانشهراصفهان از ديگر مباحث مطرح شده در اين نشست مشترك بود.

معاونين تربيت بدني وسلامت، آموزش متوسطه وابتدايي و رؤساي ادارات تربيت بدني و سلامت و سرگروه آموزش كتاب انسان و محيط زيست از اداره كل آموزش و پرورش استان و معاون نظارت و پايش و رؤساي ادارات آموزش، مشاركت هاي مردمي و روابط عمو‌مي حفاظت محيط زيست استان، مديران ارشد را در اين جلسه همراهي كردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات