تشريح آخرين وضعيت تالاب بين المللي گاوخوني

تشريح آخرين وضعيت تالاب بين المللي گاوخوني

سرپرست معاونت نظارت وپايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان آخرين وضعيت تالاب بين المللي گاوخوني را تشريح كرد.

به گزارش «پارما» حسين اكبري با اشاره به پايش هاي ميداني و آنلاين وضعيت تالاب گاوخوني اظهار داشت: از يكم تا دهم مهرماه به طورميانگين حدود 510 ليتردرثانيه پساب از ايستگاه شاخ كنار وارد تالاب شده كه اين روند تا 16 مهرماه ادامه داشته است .

وي گفت: آبي كه با هدف تامين بخشي از حقابه تالاب گاوخوني از سد رودشتين در دهم مهرماه رهاسازي شده بود 17 مهرماه و پس از حدود يك هفته با دبي 3.37 مترمكعب در ثانيه از ايستگاه شاخ كنار گذر كرد و در 18 مهرماه به حداكثر دبي با ميانگين 5.25 مترمكعب رسيد .

اكبري با بيان اينكه حجم آب ورودي به ايستگاه شاخ كنار از 19 مهرماه روند كاهشي داشته است، افزود: آب ورودي به تالاب گاوخوني در 28 مهرماه به 2.6 مترمكعب در ثانيه رسيده است.

سرپرست معاونت نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان اظهار كرد: در مجموع از يكم تا 28 مهرماه چهار ميليون 295 هزار مترمكعب آب همراه با اندكي پساب و زهاب كشاورزي از ايستگاه شاخ كنار وارد تالاب گاوخوني شده است.

وي با اشاره به تداوم جريان آب به سمت تالاب گاوخوني، گفت: تلاش ها براي جريان حداقلي آب در بستر رودخانه به سمت تالاب ادامه دارد ضمن اينكه راهكار و نحوه تامين حقابه 176 ميليون مترمكعبي تالاب به صورت كامل در طول سال از سوي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي ذي ربط استان در حال بررسي است كه در بازه هايي از سال آب براي گاوخوني رهاسازي شود.

اكبري با بيان اينكه در اين باره هماهنگي و هم افزايي مطلوبي را با شركت آب منطقه اي شاهد هستيم، خاطرنشان كرد: شركت آب منطقه اي استان تلاش مي كند كه حقابه گاوخوني را به هر نحوي شده تامين كند.

وي افزود: تلاش ها و پيگيري هاي اداره كل حفاظت محيط زيست، شركت آب منطقه اي و استانداري اصفهان با حمايت جوامع محلي، سمن ها و رسانه ها ادامه دارد تا بتوان آب ورودي به تالاب استمرار داشته باشد.

وي با بيان اينكه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در راستاي وظايف نظارتي و حاكميتي خود همواره پيگير تامين حقابه هاي زيست محيطي است، تصريح كرد: پايش و كنترل مسير رودخانه در شرق و ميزان آب ورودي به تالاب به طور مستمرانجام مي شود تا آمار و ارقام دقيق در اختيار مردم و مسئولان قرار گيرد .

سرپرست معاون نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره به تاثير بارندگي هاي پاييزه بر بهبود وضعيت تالاب گفت: تاثيررهاسازي آب براي تالاب در اين فصل در راستاي نجات و احيا تالاب بيشتر از سيلاب فروردين ماه است زيرا پشتوانه بارشي پاييزي وهمچنين تبخير كمتري را نسبت به فروردين ماه خواهيم داشت .

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا باتوجه به مرطوب شدن بستر رودخانه پس از 24 روز رهاسازي آب در اين مسير، كاهش دبي آب را شاهد هستيم و آيا اين كاهش به دليل برداشت هاي غيرمجاز است؟ اظهار كرد: پشتوانه رهاسازي از سد رودشتين به سمت گاوخوني كاهش يافته است و از سوي ديگر در فاصله بيش از 85 كيلومتري سد تا تالاب همچنان اندكي نفوذ آب و تبخير را داريم .

اكبري با بيان اينكه كنترل و حفاظت از رودخانه بر عهده شركت آب منطقه اي است، افزود: در راستاي جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز با اين شركت همكاري مي كنيم؛ اما نيرو و امكانات محيط زيست و آب منطقه اي شايد براي پايش شبانه روزي كافي نباشد بنابراين نجات تالاب گاوخوني و تامين حقابه آن به همكاري همه جانبه جوامع محلي، كشاورزان، دوستداران محيط زيست و مسئولان نيازمند است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات