میزان بارش‌ها در استان زنجان از آغاز سال آبی جاری تا سوم آبان،...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مدیرعامل شرکت روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: تا سوم آبانماهسال آبی ۹۹ – ۹۸ میزان بارندگی ثبت شده در استان ۴۰.۷ میلیمتر است که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ میلیمتر بود.

یوسف رضاپور با بیان اینکه میزان بارش‌ها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۳.۳ درصد رشد دارد، یادآور شدکه این میزان بارش ها نسبت به دوره آماری نیز از رشد ۱۱۹.۸ درصدی برخوردار است .

وی به حجم سدهای استان زنجان تا سوم آبان نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم سد تهم ۵۴.۴ میلیون مترمکعب است که سال قبل این میزان ۳۴.۳ میلیون مترمکعب بود .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: هم اکنون بر اثر بارش ها حدود ۶۴ درصد از مخزن سد تهم پر شده  است .

رضاپور حجم سد گلابر را ۶۵ میلیون مترمکعب بیان کرد و ادامه داد: این میزان در مدت مشابه سال قبل ۵۵ میلیون مترمکعب بود که امسال رشد ۵۶ درصدی دارد .

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم آب سد تالوار ۱۲۶ میلیون مترمکعب است، اظهار داشت: این میزان تا سوم آبان سال قبل ۷۷.۴ میلیون مترمکعب بود که امسال رشد ۲۵ درصدی یافته است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان، به تاثیر بارندگی ها بر حجم سد کینه ورس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حجم آب این سد نیز ۱۴.۶ مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹۱ درصدی دارد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات