ابتکاری نو در بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستا

مدیر طرح های توسعه حوزه کرخه گفت: با اتکا به دانش، تجربه و ابتکار کارشناسان بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و آزمایشات متعدد و اجرای پایلوت در مناطق و پروژه های مختلف برای اولین بار در کشور از محصول آببند gcl استفاده شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرشاد اسمعیل‌زاده" در حاشیه بازدید مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان از پروژه‌های شهرستان‌های هویزه و دشت آزادگان اظهار داشت: کانال انتقال آب دشت آزادگان بطول ۴۰ کیلومتر و ظرفیت ۷۵ مترمکعب از آبگیر آزادگان واقع در مجاورت سد حمیدیه آبگیری و از زیر رودخانه کرخه توسط سیفون بزرگ کرخه عبور کرده که وظیفه تامین آب ۶۵۰۰۰ هکتار اراضی دشت آزادگان را برعهده دارد.
وی افزود: روش اجرای این کانال در ابتدا علاوه بر نیاز چشمگیر و انبوه به خاک با کیفیت خاص برای ساخت بشکل دوبرم و عرض قابل توجه به جهت رعایت خط نشت تعریف شده، نشت مجاز قابل توجهی را نیز به جهت پایداری کانال از لوله های زهکشی کف (لترال) بدنبال داشته است .

مدیر طرح های توسعه حوزه کرخه بیان کرد: گذران سالهای خشکسالی و نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت آب تامین شده با این هزینه انجام شده و نیز مشکلات تامین مصالح خاکی در منطقه، فرزندان این استان در بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق را برآن داشت تا با یاری خداوند و اتکا به دانش و تجربه حاصله در طول عمر این سازمان با آزمایشات متعدد و اجرای پایلوت در مناطق و پروژه های مختلف برای اولین بار در کشور از محصول آببند gcl برای اجرای این کانال بزرگ استفاده شد که علاوه بر افزایش سرعت اجرا ، کاهش حجم خاکریزی، و متعاقبا کاهش عرض کانال و کاهش هزینه های استملاک ، هیچگونه پرت آبی را از کانال نداشته است. با روش جدید اجرا در این کانال ۳۷ میلیارد تومان صرفه جویی نیز حاصل شده است.

وی تشریح کرد: همچنین قابل توجه میباشد کانال پای پل نیز که در ابعاد مشابه این کانال بوده و بعلت اجرا در دشتهای شمال کرخه و منطقه ماسه ای سالیان متوالی با تعمیرات متعدد تامین آب شرب مخازن ام الدبس و ۴۰۰۰۰ هکتار اراضی شمال را با مشکل مواجه کرده بود که اواخر سال گذشته به همت همکاران سازمان با این روش نوین بطور اساسی در ۴۹ کیلومتر و در ۸۸ روز مورد علاج بخشی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات