5.2 کیلومتر از خط3 قطارشهری مشهد در بهار1400بهره برداری خواهد شد

5.2 کیلومتر از خط3 قطارشهری مشهد در بهار1400بهره برداری خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات