3700 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری و تجهیز کامل 5.2 ...

3700 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری و تجهیز کامل 5.2 ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات