صدور  حكم رفع تصرف اراضي ملي منطقه حفاظت شده كركس شهرستان نطنز

صدور حكم رفع تصرف اراضي ملي منطقه حفاظت شده كركس شهرستان نطنز

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گفت : براي متصرف و تخريب اراضي ملي درمنطقه حفاظت شده كركس حكم قضايي صادر شد.

به گزارش«پارما» عليرضا غلامي گفت : يگان حفاظت محيط زيست اين اداره در حين گشت و كنترل در منطقه حفاظت شده كركس متوجه تصرفات عدواني و تخريب محيط زيست در اراضي ملي منطقه حفاظت شده كركس به مساحت تقريبي 9100 متر مربع شد.

اين اداره طي گزارش و تنظيم شكايت در مراجع قضايي ، دادگاه متهم را بابت تصرف عدواني به تحمل يكسال حبس تعزيري و رفع تصرف عدواني و بابت تخريب محيط زيست به تحمل سه سال حبس تعزيري به استناد تبصره يك ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و مواد 677 و 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 محكوم كرد.

گفتني است منطقه حفاظت شده كركس با وسعت بيش از 114 هزار هكتار به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل ، مرتع ، دشت ،آب و كوهستان اطلاق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي يا حفظ يا احيا رستنيها و وضع طبيعي آن داراي . اهميت خاصي بوده و تحت حف اظت قرار مي گيرد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات