فرم نیازسنجی آموزشدر راستای شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی، برنامه ریزی، اجرای اثربخش دوره‌های آموزشی به منظور برآورده سازی نیازهای آموزشی، از متقاضیان محترم درخواست می‌شود  دوره‌های مورد نیاز و یا دوره‌های پیشنهادی خود را اعلام نمایند. ( لطفا کلیک کنید )

بدیهی است در صورت عدم تکمیل کلیه‌ی موارد خواسته شده در فرم، به عنوان درخواست تلقی نشده در نظر گرفته نخواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات