موافقت وزیر اقتصاد با درخواست های مدیریت شهری مشهد درخصوص قطار شهری

موافقت وزیر اقتصاد با درخواست های مدیریت شهری مشهد درخصوص قطار شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات