ابلاغ نظام‌نامه برنامه عملیاتی‌ و بودجه‌ریزی شهرداری

ابلاغ نظام‌نامه برنامه عملیاتی‌ و بودجه‌ریزی شهرداری

www.BanaNews.irمعاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گفت: نظام نامه برنامه عملیاتی و نظام نامه بودجه‌ریزی عملیاتی شهرداری تهران توسط شهردار تهران به معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری ابلاغ شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید مناف هاشمی با بیان این مطلب، گفت: این ابلاغ، شروع رسمی برنامه‌ریزی عملیاتی برای سال‌های آتی برنامه پنج ساله شهرداری تهران تا سال ۹۲ تلقی می‌شود.

وی افزود: برنامه عملیاتی مقدمه بودجه عملیاتی سالانه است و خروجی‌های آن در نظام بودجه‌ریزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به همین دلیل ابلاغ نظام نامه برنامه عملیاتی و نظام‌نامه بودجه‌ریزی عملیاتی به طور همزمان صورت گرفت.

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به ویژگی‌های این برنامه اظهارکرد: براساس نظام‌نامه برنامه عملیاتی شهرداری تهران، مفاهیم برنامه در سطوح چشم‌انداز،راهبرد، سیاست، برنامه به معنای خاص و خدمت ارائه شده است و برای هر یک از خدمت‌ها در سال‌های برنامه، سه نوع هدف کمی خروجی، کارایی، نتایج را تعیین می‌کند.

وی تصریح کرد چشم‌اندازها و راهبردهای برگرفته از طرح جامع، برنامه پنج ساله شهرداری و سایر اسناد فرادست مدیریت شهری ثابت است و قابل تغییر نیستند، اما کارگروه‌های تخصصی می‌توانند سیاست‌های خاص حوزه خود را در کنار راهبردهای موجود پیشنهاد دهند.

هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور استانداردسازی فرایند تهیه برنامه در انتهای نظام نامه، فرم‌های تدوین برنامه ارائه شده است که کارشناسان برنامه‌ریزی حوزه‌های مختلف به تکمیل این فرم‌ها می‌پردازند، ضمن آنکه چشم‌اندازها و راهبردهای ارائه شده در نظام‌نامه، برگرفته از سند مصوب طرح جامع تهران در سال ۸۶ است و کارگروه‌های تخصصی مجازهستند براساس راهبردهای مطرح شده به تعریف سیاست‌ها و خدمات مرتبط بپردازند.

به گفته وی برنامه عملیاتی شهرداری تهران در شش حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری، اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری، معماری و شهرسازی، ایمنی و مدیریت بحران و خدمات مدیریت تهیه می‌شود و در نهایت، سند برنامه شامل برنامه‌ها و خدمت‌های شهرداری تهران در طی مدت برنامه و هدف‌های کمی آن‌ خواهد بود.

هاشمی با اشاره به بخش‌های مختلف نظام تهیه برنامه عملیاتی نیز گفت: ستاد عالی تدوین برنامه، کمیته راهبری و تلفیق، دبیرخانه برنامه (کمیته علمی و کمیته منابع مالی)، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های شش گانه مأموریتی از بخش‌های این نظام است.

کارگروه‌ها با توجه به نظام‌نامه ابلاغی برنامه عملیاتی، طرح‌های حوزه خود را تا سال ۱۳۹۲ احصاء و در قالب فرم‌های نظام‌نامه به مرتبط کردن آن با چشم‌اندازها، راهبردها و سیاست‌ها می پردازند و اهداف کمی هر طرح در سه نوع خروجی، کارایی و نتایج ارائه می‌شود.

 

 

    نظرات