خاموشی چاههای کشاورزی شهرستان انار به مدت 30 روز در فصل پاییز

جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی با حضور فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس خانه کشاورز و مدیر منابع آب شهرستان انار در محل فرمانداری انار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان انار با حضور کلیه اعضاء در محل فرمانداری انار برگزار گردید.

فرماندار شهرستان انار در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف منابع آبی، یکی از راههای صرفه جویی را خاموشی چاههای کشاورزی برشمرد.

مدیر امور منابع آب شهرستان انار نیز ضمن تشکر از کشاورزان به سبب همکاری در خاموش کردن موتورپمپ ها در زمان عدم نیاز درختان به آب، حجم صرفه جویی را در پی خاموشی چاهها به مدت یک هفته بعد از بارندگی های فروردین ماه سالجاری و خاموشی یک هفته ای چاهها در خردادماه، 12 میلیون مترمکعب اعلام کرد.

در ادامه جلسه پس از ارائه نقطه نظرات سایر اعضاء، مقرر گردید موتورپمپ های چاههای کشاورزی شهرستان انار در سالجاری در فصل پاییز به مدت یکماه از تاریخ 98/8/20 لغایت 98/9/20 خاموش شوند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات