ترافیک سنگین در محورهای چالوس، قم-تهران، فشم-تهران

راه و مسکن تهران- ایرنا- محورهای چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده زینه، مسیر قم تهران در محدده مهرآباد، فشم تهران در محدوده حاجی آباد و رودک ترافیک سنگین است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات