پایان سال آبی با 476 میلی متر میانگین بارندگی در استان مرکزی

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: حجم بارش‌های استان مرکزی از ابتدای سال آبی تا پایان سال آبی (ابتدای مهرماه 97 تا انتهای شهریور ماه 98) به 476 میلی‌متر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس  مجتبی مرادی افزود: از ابتدای مهرماه سال 97 تا پایان شهریور ماه سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،‌ میزان بارش‌های  استان مرکزی 111 درصد افزایش داشته است .

مهندس مرادی ادامه داد: ‌ میزان بارش‌های استان مرکزی ، 476.5میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بارندگی 226 میلی متر ، 111درصد و در مقایسه با درازمدت با بارندگی 271 میلی متر ، 76 درصد افزایش داشته است .

وی اظهار داشت : بیشترین بارش مربوط به  ایستگاه هندودر با 880 میلی متر بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته 84 درصد و در مقایسه با دوره آماری بلند مدت 88 درصد افزایش داشته است .همچنین کمترین میزان بارش مربوط به ایستگاه دوریدان با 280 میلی متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته 85 درصد افزایش و در مقایسه با دوره آماری بلند مدت 107 درصد کاهش داشته است.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی اضافه کرد:در مقایسه بارندگی از ابتدای مهر تا پایان شهریور ماه سال جاری با ارقام درازمدت بارش طی همین مدت نیز افزایش بارندگی در اغلب ایستگاههای استان قابل مشاهده است. ارقام ثبت شده نشان می دهند بیشترین افزایش بارندگی نسبت به دوره مشابه درازمدت به میزان 117.31 درصد و 115.03 درصد در ایستگاههای دهنو خمین و کمیجان و کمترین افزایش بارندگی به میزان 31.89 درصد مربوط به ایستگاه دوریدان بوده است. طی این دوازده ماه در هیچکدام از ایستگاههای استان شاهد کاهش بارندگی نسبت به مدت مشابه دوره درازمدت نبودیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در یک جمع بندی کلی میزان بارندگی تا پایان سال آبی 98-1397 نسبت به سال آبی 97-1396 در سطح استان 111درصد افزایش و نسبت به دوره آماری نیز 76درصد افزایش داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات