ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی...

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی ساوه دراستان‌های مرکزی و قم و محدوده مطالعاتی خناجین در استان‌های مرکزی و همدان و محدوده‌های مطالعاتی نوبران و تفرش در استان مرکزی.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس مجتبی مرادی مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: پیروآگهی ممنوعیت شماره 700/33791/93 مورخ30/7/93، بر اساس نتایج مطالعات وبررسی های به عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده های مطالعاتی ساوه، نوبران، تفرش و خناجین همچنان ادامه دارد، لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده‌های یاد شده، به موجب ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره‌برداری از منابع آب (به استثنای موارد مندرج درآئین نامه اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابلاغ شده) در محدوده‌های مطالعاتی مذکور طبق نقشه‌های موجود در دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مادر تخصصی مــدیریت منابع آب ایــران و شــرکــت آب منطقــه­ای مرکزی از تاریخ اتمام آگهی فوق( 4/6/ 13 97) به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ 4/6/1402 با حدود اربعه به شرح ذیل تمدید می‌گردد.

شمال: از نقطه ارتفاعی 1530 کوه ملاحسن به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی دریاچه نمک، زرند ساوه و ساوه، سپس در امتداد مرز محدوده مطالعاتی ساوه به خط الرأس کوه شاه پسند (نقطه ارتفاعی 2750) در ادامه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی نوبران به خط الرأس کوه اینجه قاره (نقطه ارتفاعی 2944)، نقطه ارتفاعی 2930 و سپس به خط الرأس کوه‌های موسی ارخچی و زیارت بلاغی و از آنجا تا خط الرأس کوه قره توپرق (محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی آوج، رزن- قهاوند و نوبران)

غرب: از محل تلاقی مذکور در امتداد مرز محدوده مطالعاتی نوبران به خط الرأس ارتفاعات ترسه داغ سپس به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی نوبران، رزن- قهاوند و خناجین و در ادامه در امتداد مرز محدوده خناجین به نقطه ارتفاعی 1863و کوه خروزند سپس به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی خناجین،کمیجان و رزن- قهاوند و در ادامه در امتداد مرز محدوده مذکور به نقاط ارتفاعی 2682 و 2696 و از آنجا تا محل تلاقی مرز محدوده‌‌های مطالعاتی کمیجان، اراک و خناجین

جنوب: از محل تلاقی مذکور در امتداد مرز محدوده مطالعاتی خناجین به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی تفرش، اراک و خناجین سپس در امتداد مرز محدوده مطالعاتی تفرش به خط الرأس کوه‌های تخت رستم، دو هرادران (نقطه ارتفاعی 2921)، کوه کلاه (نقطه ارتفاعی 3084 ) در ادامه به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی تفرش، ساوه و اراک سپس به نقاط ارتفاعی 2640 و 1990 ، کوه میشی (نقطه ارتفاعی 2091) ، کوه گلستان (نقطه ارتفاعی 1817 )،‌ نقطه ارتفاعی1548 و از آنجا تا خط الرأس کمرکوه (محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی ساوه، نیزار- سلفچگان و قم – کهک)

شرق: از محل تلاقی مذکور در امتداد مرز محدوده مطالعاتی ساوه به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی شریف آباد، ساوه و قم-کهک سپس به محل تلاقی مرزمحدوده‌های مطالعاتی مسیله ، شریف آباد و ساوه، نقطه ارتفاعی 1118 کوه جهازلی و در ادامه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی ساوه به نقطه ارتفاعی 1325 کوه مجکلو و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 1530 کوه ملاحسن

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات