تعمیرات RI روتور واحد گازی نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است

تعمیرات RI روتور واحد گازی نیروگاه شهید رجایی در حال انجام است

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات