دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار شهرستان کلیبر

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار شهرستان کلیبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپورمدیرکل به اتفاق دکتر برزگر معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان درماموریتی یکروزه به شهرستان کلیبر عزیمت نموده وبا حضور دردفتر فرمانداری با آقای خدابخش فرماندار شهرستان کلیبر دیدار ودرخصوص طرحهای عمرانی ومسائل ومشکلات طرحهای شهرستان به بحث وگفتگو پرداخته وتصمیمات لازم دراین خصوص اتخاذ نمودند.
آقای خدابخش فرماندار شهرستان کلیبر در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی با وی به دلیل داشتن آب وهوای بهتر وطبیعت بکر وجنگلهای فوق العاده زیبا درکنار روستاهاخواستار اختصاص اعتباربیشتر برای روستاهای شهرستان در بخش مرکزی به عنوان روستاهای مقصد گردشگری شد.
وی با اشاره به وجود پتانسیل گردشگری درروستاهای شهرستان کلیبر اظهار داشت: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب استان آذربایجان شرقی درآینده نه چندان دور با تصویب روستاهای هدف گردشگری در روستاهای شهرستان کلیبرمی تواند به صورت غیر مستقیم در اشتغال آفرینی و ایجاد تحرک و نشاط اجتماعی این روستاها نقش آفرینی کند.
آقای خدابخش در ادامه خواستار بازنگری طرح هادی روستاهای این شهرستان شدو نقش بنیاد مسکن را در عمران و آبادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت مردم روستاها به شهرها مهم خواند و افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توانسته است در توسعه و پیشرفت روستاها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی گام های موثری بردارد.
درپایان آقای مهندس باباپورمدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن تشکر از فرماندارشهرستان قول مساعد داد با تامین اعتبار لازم طی سالهای آتی اکثر روستا های شهرستان  ازنعمت اجرای طرح هادی بهرمند شده وانشاالله روستاهای که معابر اصلی آن زیر سازی وجدولگذاری شده است با استفاده از قیر رایگان برای آسفالت وعمران آبادانی آن روستاهابویژه روستاهای دارای هدف گردشگری اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات