شهرستان مشگین شهر با 946 کیلومتر راه روستایی اولین شهرستان استان اردبیل در حوزه راه می باشد / کل روس...

شهرستان مشگین شهر با 946 کیلومتر راه روستایی اولین شهرستان استان اردبیل در حوزه راه می باشد / کل روس...

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان اردبیل، میرمحمد فتاحی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مشگین شهر با اعلام این مطلب افزود: شهرستان مشگین شهر با 946 کیلومتر راه روستایی اولین شهرستان استان اردبیل در حوزه راه می باشد که 56 درصد راه های روستایی برخوردار از آسفالت و 44 درصد فاقد آسفالت می باشد و تقریبا کل روستاهای بالای 50 خانوار برخوردار از آسفالت می باشد.

وی گفت : پروژه بهسازی راه روستایی علیکران به طول 1.3کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 100 درصد زیرسازی و آسفالت آن به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی گفت: پروژه بهسازی راه روستایی قاسم کندی مابین روستای قاسم کندی و پست کندی بطول 1.8 کیلومتر و پیشرفت فیزیکی60 درصد با حجم عملیات اجرایی خاکبرداری2700متر مکعب ، یک لایه تونان به حجم 1620 متر مکعب و 3 دستگاه آبرو به اتمام رسیده و ادامه عملیات  اجرایی شامل یک لایه زیر اساس به طول 1800 متر به حجم  1900 متر مکعب و تونان به طول 600 متر به حجم 800 متر مکعب و 1 دستگاه آبرو با لوله 1000 به طول 8.5 متر در دست اجرا می باشد.

فتاحی به پروژه بهسازی راه روستایی لنج آباد اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه بهسازی راه روستایی لنج آباد به طول 4 کیلومتر با حجم عملیات اجرایی خاکبرداری 4500 متر مکعب  ،خاکریزی  تونان 1600 متر مکعب، خاکریزی سنگی60 متر مکعب زیر اساس 50000 مترمکعب ، بتن ریزی 80 متر مکعب ، عملیات بنایی با سنگ 82 متر مکعب و 4 دستگاه آبرو در دست اجرا و کل 4 کیلومتر آماده اجرای روکش آسفالت می باشد.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان مشگین شهر گفت: پروژه بهسازی راه روستایی دمقلی به طول 3.3 کیلومتر با حجم عملیات خاکبرداری 6700 متر مکعب  ،خاکریزی  تونان 1200 متر مکعب،زیر اساس 8000  مترمکعب، خاکریزی سنگی1400 متر مکعب ، بتن ریزی 60 متر مکعب ، عملیات بنایی با سنگ 60 متر مکعب و 5 دستگاه آبرو آماده اجرای روکش آسفالت می باشد.

وی بهسازی راه روستایی آغبلاغ گدوک را از دیگر پروژه های راه روستایی حوزه راه و شهرسازی مشگین شهر عنوان کرد و افزود: پروژه بهسازی راه روستایی آغبلاغ گدوک به طول 2.2 کیلومتر با حجم عملیات خاکبرداری7200 متر مکعب ،خاکریزی تونان 3200 متر مکعب ، زیر اساس 5400  متر مکعب ،قالب بندی 100 متر مربع ، بتن ریزی 187 متر مکعب ، و 4 دستگاه آبرو به اتمام رسیده و آماده اجرای روکش آسفالت می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

    اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات