گزارش تصویری بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران از طرح های بازآفرینی شیروان  چهارشنبه ...

گزارش تصویری بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران از طرح های بازآفرینی شیروان چهارشنبه ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات