گزارش تصویری ورود مهندس پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی_شهری ايران به استان خراسان شمالی چهارشن...

گزارش تصویری ورود مهندس پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی_شهری ايران به استان خراسان شمالی چهارشن...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات