نشست نقد پژوهش های شهری

نشست نقد پژوهش های شهری

نشست نقد پژوهش های شهری:
«سیاست ملی شهری ایران،مرحله اول: معرفی فاز شناخت برنامه»

⬅️ زمان: سه شنبه 14 آبان 98 ساعت 16:30
⬅️جایگاه:جامعه مهندسان مشاورایرانphoto_2019-10-30_11-27-53.jpg


لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات