پيش‌بيني اجراي 30 پاركينگ در اصفهان تا دو سال آينده

پيش‌بيني اجراي 30 پاركينگ در اصفهان تا دو سال آينده

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار اصفهان گفت: پيشنهاد احداث 30 پاركينگ مصوب در سطح مناطق 15 گانه تا دو سال آينده ارايه شده كه زمين آنها كاربري مصوب را دارد.

عليرضا صلواتي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: يكي از سياست‌هاي نادرست شهرهاي كشور در چند دهه گذشته ايجاد پاركينگ در مركز شهر با هدف كاهش مشكلات ترافيكي بوده غافل از آنكه اين سياست، براساس نوع نگرش خودرو محورانه بوده است.

وي افزود: بي‌شك هرچه جذابيت‌هاي سفر به مركز شهر با خودروي شخصي بيشتر و امكانات و زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود، به افزايش حجم سفر شهروندان با استفاده از خودرو كمك شده است در حالي كه بايد آنها را به استفاده از حمل ونقل عمومي و پاك تشويق كرد.

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار اصفهان ادامه داد: نتيجه اجراي سياست احداث پاركينگ، خيابان و تقاطع غيرهمسطح در مركز شهر اين بوده كه امروزه ترافيك كلانشهر تهران به مرز قفل شدن نزديك شده و كلانشهر اصفهان نيز به تدريج به سمت و سوي شرايطي مشابه تهران پيش مي رود.

وي با بيان اينكه پاركينگ‌ها بايد در مبادي ورودي شهر و در مجاورت ايستگاه‌هاي مترو و اتوبوس احداث شود، گفت: احداث پاركينگ در اين محل‌ها شهروندان را به پارك خودرو در پاركينگ‌هاي احداث شده و انجام ادامه سفر درون شهري با استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي نظير مترو و اتوبوس ترغيب مي‌كند.

صلواتي گفت: در حال حاضر پاركينگ‌هايي در مجاورت پايانه‌هاي صفه، عاشق آباد و كاوه براي استفاده شهروندان احداث شده و ظرفيت مورد نياز براي پارك خودروها موجود است.

وي با بيان اينكه اولويت احداث پاركينگ در مناطق 15 گانه مشخص شده است، اظهار كرد: در منطقه يك در محور «خيابان‌هاي صاحب روضات، مسجد سيد و شمس‌آبادي»، منطقه دو «ميدان جمهوري اسلامي»، منطقه سه «ميدان شهدا و ميدان احمدآباد ابتداي خيابان بزرگمهر، خيابان علامه مجلسي و خيابان فردوسي»، منطقه چهار در «مجتمع اداري اميركبير»، منطقه پنج «خيابان نظر»، منطقه شش «پاركينگ گلستان شهدا و لسان الارض»، منطقه هفت «تقاطع 25 آبان در مجاورت ايستگاه مترو و ميدان قدس در مجاورت بيمارستان فيض»، منطقه هشت در «خيابان كاوه در مجاورت بيمارستان سوانح و سوختگي، خيابان‌هاي رباط و جابر انصاري»، منطقه 10 در «خيابان پروين اعتصامي ابتداي لاله، خيابان عسكريه»، منطقه 11 «خيابان شريف شرقي»، منطقه 12 «خيابان شهيد مطهري»، منطقه 13 «بلوار كشاورز، سه راه سيمين و شهرك ولي عصر در مجاورت بيمارستان ميلاد»، منطقه 14 «در خيابان زينبيه تقاطع عاشق اصفهاني»، منطقه 15 «خيابان جي، ميدان امام خميني اولويت اول مجاورت ساختمان شهرداري و اولويت دوم غرب ميدان امام خميني» پاركينگ‌هاي مشخص شده در مناطق 15 گانه شهر به شمار مي رود.

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار اصفهان در بودجه 99 براي احداث پاركينگ‌ها رديف اعتباري مورد نياز در نظر گرفته مي‌شود، تصريح كرد: در مجموع پيشنهاد احداث 30 پاركينگ مصوب در سطح مناطق 15 گانه ارايه شده كه كاربري مصوب را دارد و بايد تامين اعتبار آنها انجام و احداث شود.

وي ابراز اميدواري كرد: با تامين منابع مالي مورد نياز براي احداث پاركينگ‌ها، عمليات احداث آنها در سال آينده آغاز شود
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات