برگزاري نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري

برگزاري نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان از برگزاري نخستين نشست سالانه آمار و برنامه ريزي در مديريت شهري خبر داد و گفت: اين نشست با حضور مديران، متخصصان و كارشناسان حوزه آمار و برنامه ريزي برگزار خواهد شد.

عليرضا صادقيان در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري براي نخستين بار در كشور با توجه به اهميت اين موضوع روز يازدهم آبان‌ماه سال‌جاري توسط شهرداري اصفهان برگزار مي‌شود.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه آمار و برنامه‌ريزي در تمام برنامه‌ها از اهميت زيادي برخوردار است، از اين رو در مديريت شهري اصفهان تلاش مي‌كنيم به تمام افراد اعم از مجريان، محققان و دانشگاهيان كه در اين فرايند دخيل هستند، اهميت نقش برنامه‌ريزي در مديريت شهري را مطرح و تبيين كنيم.

معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان با بيان اينكه در مديريت چهار وظيفه براي مديران تبيين شده كه شامل برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل است، گفت: مبناي برنامه‌ريزي، آمار و اطلاعات است، هر چه آمار و اطلاعات به واسطه ابزار بيشتر باشد، ريسك تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها كاهش يافته و برنامه ريزي‌ها دقت بيشتري پيدا مي‌كند.

وي تاكيد كرد: براي تدوين برنامه‌هاي شهري، دقيق‌تر شدن و قابل در دسترس بودن آن بهتر است آمار و اطلاعات بيشتري در اختيار داشته باشيم.

صادقيان با بيان اينكه براي بازدهي هر چه بهتر و مطلوب‌تر برنامه‌ها بايد به سمت اطلاعات بيشتر حركت كنيم، تصريح كرد: «آمار» پايا شده و روا شده اطلاعات است، بنابراين بايد با توجه به آمار، برنامه‌ريزي انجام و سازماندهي لازم صورت گيرد، سپس هدايت و كنترل انجام شود تا برنامه ريزي منتج به نتايج مدنظر شود.

وي با اشاره به برگزاري نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري، گفت: در اين نشست اهميت آمار و برنامه‌ريزي، روش‌ها و متدهاي آن با حضور متخصصان شهري و غيرشهري، كارشناسان مركز آمار ايران، دانشگاهي و افرادي كه در مباحث اجرايي و تئوري فعاليت دارند، تبيين و مورد بحث و تبادل نظر قرار مي‌گيرد.

معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان خاطرنشان كرد: نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري سه خروجي خواهد داشت، اول اينكه در حوزه هاي دانشگاهي و علمي آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد و دانشگاهيان بدانند نيازهاي مديريت شهري در حوزه آمار و برنامه‌ريزي چه مواردي است، دوم اينكه آنچه دانشگاهيان و متخصصان در اختيار دارند در بهبود برنامه ريزي مديريت شهري مورد استفاده قرار گيرد و سوم پيوند بين علم و اجرا است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات