انسداد 4 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده مطالعاتی اسفدن از توابع...

در راستای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و حفاظت از منابع آب 4 حلقه چاه غیر مجاز توسط امور منابع آب شهرستانهای قاین و زیرکوه پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مدیر امور منابع آب شهرستانهای قاینات و زیرکوه با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از اهداف و وظایف شرکت آب منطقه ای حفاظت از منابع آب زیرزمینی است که در همین راستا تعداد 4 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده مطالعاتی اسفدن پر و مسلوب المنفعه شد.

"محمد علی شهابی" افزود : اجرای حکم پر و مسدود نمودن چاه های غیر مجاز‌ با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی ، برابر ضوابط قضایی انجام شد.

وی افزود: در همین راستا 2 کانال حفر شده غیر مجاز نیز به صورت داوطلبانه و با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان قاینات و زیرکوه پر و مسلوب المنفعه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات