شناخته نشدن بازارهای هدف، در صدر مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی

این‌که قیمت اکثر تولیدات ما در صورت نبود یارانه‌های انرژی و آب تقریباً رایگان، قابلیت رقابت در تجارت جهانی را ندارد تا حدودی منطقی است اما دلیل آن را نباید در صرفاً ناتوانی بخش خصوصی و یا کمبود تخصص و تجربه در حوزه نیروی انسانی جستجو کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات