آیا تنگنای مالی، بهانه تعلل در اجرای بازآفرینی شهری است؟

دولت در حالی اجرای بازآفرینی شهری را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده و ساخت و تولید مسکن در بافت های فرسوده شهری را در قالب طرح اقدام ملی مسکن دنبال می کند که اجرای چنین طرحی با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی روبه رو است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات