اختتامیه اولین فستیوال مدارس فوتبال با شعار ورزش،اخلاق ،دوستی