کرانه‌های جنوبی خزر فردا مواج می‌شود/ شناورهای سبک و صیادی از تردد پرهیز کنند

کرانه‌های جنوبی خزر فردا مواج می‌شود/ شناورهای سبک و صیادی از تردد پرهیز کنند

اخطاریه دریایی: مواج شدن دریای خزر

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات