بازار کار اروپا در انحصار کدام بخش ها است؟

حدود نیمی از بازار کار اروپا در اختیار سه بخش خرده فروشی و سلامت و آموزش است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات