ساخت تجهیزات دریایی به تولیدکنندگان داخلی واگذار می‌شود / تجهیزات دریایی به بخش خدمات و مسائل حاکمیتی و ایمنی دریانوردی تقسیم شد / تشریح آخرین وضعیت اجرای بسته جامع تجهیزات بندری

ساخت تجهیزات دریایی به تولیدکنندگان داخلی واگذار می‌شود / تجهیزات دریایی به بخش خدمات و مسائل حاکمیتی و ایمنی دریانوردی تقسیم شد / تشریح آخرین وضعیت اجرای بسته جامع تجهیزات بندری

وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات بندری بسته بسیار جامع و بزرگی تعریف شده است که بخشی از آن در راستای طرح تحول صنعت دریایی است، در همین رابطه هم تفاهمنامه‌ای در سال ۹۷ بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع منعقد شد که بتوان از ظرفیت مجموعه‌های توانمند داخلی به نحوه مطلوب استفاده کرد. اله‌یار ادامه داد: تجهیزات در حوزه تجهیزات دریایی به دو بخش خدمات و مسائل حاکمیتی و ایمنی دریانوردی تقسیم بندی شده است و با توجه به نیازسنجی که با معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفت، بسته‌ای از شناورهای مورد نیاز تهیه شد و بر اساس طرح تحول صنعت دریایی که توسط شورای عالی صنایع دریایی به تصویب رسید حرکت خود را مدنظر قرار داده‌ایم. اله‌یار افزود: این بسته جامع شامل نیازسنجی سازمان بنادر و دریانوردی، شناسایی پتانسیل‌های داخلی و تقسیم نیاز بین مجموعه‌های توانمند است و جلسات متعددی از نیمه‌ دوم سال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات