برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اصحاب رسانه در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اصحاب رسانه در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات