برگزاری گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق حرارتی با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

برگزاری گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق حرارتی با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات