ایجاد بیش از ۳۵۰۰ شغل در بخش تعاون

ایجاد بیش از ۳۵۰۰ شغل در بخش تعاون

گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت کار نشان می‌دهد که ثبت ۲۶۱ شرکت تعاونی در ماه گذشته برای ۳۵۵۳ نفر اشتغالزایی به دنبال داشته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات