افزایش نرخ بیکاری آمریکا

افزایش نرخ بیکاری آمریکا

نرخ بیکاری آمریکا تا پایان ماه اکتبر به ۳.۶ درصد افزایش یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات