وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد: وضع تحریم علیه بخش عمرانی ایران

دولت آمریکا همزمان با این تحریم‌های جدید معافیت شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی از تحریم به دلیل فعالیت در تاسیسات هسته‌ای ایران را تمدید کرد. این معافیت‌ها به شرکت‌های روسیه، چینی و اروپایی اجازه می‌دهد تا بدون اینکه مورد تحریم آمریکا قرار گیرند در بخش هسته‌ای ایران فعالیت کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات