نیازمند آمار کاربردی هستیم که زمینه‌ساز تصمیم‌سازی باشد / آمار باید به مدیران چشم‌انداز برنامه‌ریزی بدهد / طرح رویش در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع تهیه شد

نیازمند آمار کاربردی هستیم که زمینه‌ساز تصمیم‌سازی باشد / آمار باید به مدیران چشم‌انداز برنامه‌ریزی بدهد / طرح رویش در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع تهیه شد

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مفهوم توسعه بیش از ۶۰ سال است که وارد ادبیات برنامه‌ریزی کشورها شده و در جنگ جهانی دوم با مفاهیم مختلفی معنی شده بود، افزود: در طول همه این سال‌ها بعضا در مفهوم توسعه با رشد اقتصادی خلط مبحث شده است درحالی‌که مفهوم توسعه چیزی فراتر از توسعه افتصادی است، زیرا با رشد اقتصادی ممکن است توسعه محقق نشود. غفاری گفت: طبیعی است که برای تحقق این مسئله مستلزم داشتن اطلاعات و آمار دقیق هستیم و بدون آن نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی را انجام داده و شاهد توسعه باشیم. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ‌ نکته دیگری که در بحث آمار اهمیت دارد این است که بتوانیم آمار دقیق را ارزان در دسترس قرار دهیم و از سرعت و دقت آن مطمئن باشیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات