راه شناسایی کارگران زیر پله جریمه و بازرسی نیست!

راه شناسایی کارگران زیر پله جریمه و بازرسی نیست!

یک کارشناس حوزه کار با بیان این‌که برای شناسایی کارگران فاقد بیمه نیازی به بازرسی و جریمه نیست، گفت: باید مزیت‌ها و مشوق‌هایی پیش‌بینی کنیم تا کارفرمایان واحدهای زیرپله‌ای برای بیمه کارگران خود اقدام کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات