گزارش تصویری/ وضعیت ژاپن سه ماه بعد از زلزله

گزارش تصویری/ وضعیت ژاپن سه ماه بعد از زلزله

بنانیوز (BanaNews.ir) - تصاویر زیر وضعیت ژاپن در زمان زلزله اخیر و سه ماه بعد از آن را نشان می دهد.

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

    نظرات