الزام شهرداری به ارائه لایحه جدید طراحی ساختمان

علی اعطا درباره لزوم رای به این یک فوریت گفت: در خصوص یک‌فوریت ارائه شده بندی در طرح جامع و چند بند متناظر در طرح تفصیلی وجود دارد که به این موضوع اشاره کرده و ظرفیتی را برای طراحی باکیفیت ساختمان قطعات مسکونی در شهر تهران ایجاد کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات