کاشت گل و گیاه، نهال کاری و کاشت چمن در بوستان جانباز توسط واحد سبز شهرداری گناباد

کاشت گل و گیاه، نهال کاری و کاشت چمن در بوستان جانباز توسط واحد سبز شهرداری گناباد

با ایجاد بسترسازی مناسب جهت کاشت گل و گیاه، نهال کاری و کاشت چمن در بوستان جانباز و آیلند میانی خیابان شهدا توسط واحد فضای سبز شهرداری گناباد آغاز شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات