بازدید بهورزان شبکه بهداشت و درمان چناران از تأسیسات کلرزنی آب شرب

بازدید بهورزان شبکه بهداشت و درمان چناران از تأسیسات کلرزنی آب شرب

تعدادی از بهورزان شبکه بهداشت و درمان چناران از تأسیسات کلرزنی آب شرب  آبفار این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، در این بازدید که به منظور آشنایی بیشتر بهورزان شبکه بهداشت و درمان چناران از تأسیسات کلرزنی آب شرب روستاهای این شهرستان انجام شد، از نزدیک در جریان گندزدایی توسط دستگاه های کلرزن گازی و الکترولیز نمک طعام قرار گرفتند.

همچنین کارشناس کنترل کیفی امور آبفار چناران گزارشی از تعداد دستگاه های موجود در شهرستان که شامل 40 دستگاه برقی، 6 دستگاه گازی، 4 دستگاه الکترولیزنمک طعام و 7 مورد هیدرو کلریناتور است ارائه کرد و نیز در رابطه با روشهای نمونه برداری و مراحل انجام آزمایشهای میکروبی و شیمیایی توضیحات لازم را به بازدید کنندگان داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات