انتخاب مجدد مهندس علی اکبر رمضانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

انتخاب مجدد مهندس علی اکبر رمضانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی


انتخاب مجدد مهندس علی اکبر رمضانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومي سازمان ، به دنبال برگزاری انتخابات هیات رییسه سال دوم از دوره چهارم سازمان،  مهندس علی اکبر رمضانی به اتفاق آرا به عنوان رییس سازمان انتخاب شد.
بر پایه این گزارش ، با پایان یافتن دوره یکساله هیات رییسه سال اول از دوره چهارم هیات مدیره سازمان، اعضای هیات مدیره روز شنبه مورخ ۱۱ آبان به منظور انجام تکلیف قانونی برای تعیین هیات رییسه سال دوم تشکیل جلسه دادند.
در این جلسه که بازرسان سازمان نیز حضور داشتند، اعضای هیأت رئیسه ، به اتفاق آرا به شرح ذيل انتخاب گرديدند:
مهندس علي اکبر رمضانی به عنوان رئیس سازمان
مهندس محمد قلی پور به عنوان نائب رئيس اول
مهندس حسینقلی قلی زاده به عنوان نائب رئيس دوم
مهندس ابوالفضل رازقندی به عنوان دبير
این گزارش حاکی است هیات رئیسه جدید،  مهندس سعید نداف را به عنوان خزانه دار معرفی کرد که مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت.
افراد یاد شده در سال گذشته نيز به همان ترتيب در سمت هاي فوق مشغول فعاليت بوده اند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات