دبیرکارگروه آب وانرژی استان به بیان اهمیت ویژه هفته پدافند...

مهندس منصور گرانمایه ،دبیر کارگروه آب و انرژی استان و رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با روابط عمومی این شرکت اظهار داشت: پدافند غیر عامل موجب کاهش مجموعه آسیب پذیریهای کشور،به حداقل رساندن تاثیر تهدیدات دشمن وافزایش هزینه های دشمن از طرق مختلف غیرنظامی است تا درسایه آن ضمن مصون سازی زیرساختها وبخشهای مختلف کشور، فعالیت ها وامور روزمره کشور مختل نشده وامنیت آن تامین گردد.

گرانمایه تصریح کرد:همه ساله هفته ای بمناسبت هفته پدافند غیر عامل مشخص میگرددو امسال نیز 8تا14 آبان ماه تحت عنوان هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1398 نامگذاری شده است.

دبیر کارگروه آب و انرژی استان با تاکید بر اهمیت نکوداشت این هفته،ابراز نمود: دراین هفته که هرروز آن تحت عنوان  مشخصی نامگذاری شده است دستگاههای اجرایی به اقدامات مرتبط با نام آن روز پرداخته وامور مربوطه راپیگیری می نمایند.

وی در ادامه اقدامات شرکت آب منطقه ای زنجان را در هفته پدافند برشمرد و به برگزاری مانور،مصاحبه های خبری ،تبلیغات محیطی،تشکیل جلسات مرتبط و......اشاره نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات