بازدید اعضای کمیته تخصصی برنامه ایمنی فاضلاب از تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه

بازدید اعضای کمیته تخصصی برنامه ایمنی فاضلاب از تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه

به گزارش خبرنگار پیام آبفا ؛ پیرو برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی برنامه ایمنی فاضلاب شهر ارومیه در اداره کل محیط زیست استان و به منظور هماهنگی ، برنامه ریزی و اجرایی نمودن برنامه مذکور، کارگاه و جلسه ای با حضور مدعوین محترم ارگانهای ذیربط ، در محل تصفیه خانه فاضلاب ارومیه تشکیل گردید.

پس از بازدید میدانی اعضای کمیته از مدولهای اول و دوم و سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه  و ارائه توضیحات مبوسط توسط مهندس محمودی ، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب آبفای استان ، در جلسه ای با حضور اعضاء، مهندس آرمیون دبیر کمیته تخصصی برنامه ایمنی فاضلاب ارومیه  ، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه ، در  ارتباط با مصوبات یازدهمین جلسه کمیته راهبری برنامه ایمنی فاضلاب و اهداف کارگاه آموزشی برنامه ایمنی فاضلاب که با همکاری شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور برای آموزش کمیته فنی مجری برنامه ایمنی فاضلاب شهر ارومیه در محل تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران برگزار گردید، مطالبی ایراد نمودند .

در ادامه خانم علیزاده و خوشنوا و آقای نعمانی در خصوص برنامه ایمنی فاضلاب مطالب آموزشی ارائه نمودند و بعد از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه، تصمیماتی در راستای اجرای برنامه ایمنی فاضلاب در شهر ارومیه اتخاذگردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات